anno ante Christum (natum)

Text hesla

anno ante Christum (natum) [-nó chrís- ná-; lat.], a. a. C. (n)., a. a. Chr. (n.) — v roku pred Kristom, v roku pred naším letopočtom (pred n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Anno ante Christum (natum) [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anno-ante-christum-natum