Annecyjské kolo

Text hesla

Annecyjské kolo [ansij-] — označenie druhej konferencie z radu mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode; konala sa 1949 vo francúzskom meste Annecy, rokovania sa zúčastnilo 13 krajín, jeho hlavným predmetom boli colné sadzby.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. augusta 2017.

Annecyjské kolo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/annecyjske-kolo