Annáš

Text hesla

Annáš [hebr.] — biblický židovský veľkňaz 6 – 15 n. l. za vlády rímskych cisárov Augusta a Tiberia. Do úradu ho dosadil rímsky miestodržiteľ provincie Sýria (6 – 9 n. l.) Quirinius (Publius Sulpicius Quirinius, v slovenskom ekumenickom preklade Biblie Kyrenios). Rímsky miestodržiteľ Judska (15 – 26 n. l.) Valerius Gratus ho zosadil z úradu, ale Annáš si prostredníctvom svojich synov – veľkňazov a svojho zaťa Kajfáša aj potom zachoval značný vplyv na náboženský život (v novozákonných textoch naďalej označovaný ako veľkňaz). Podľa Jánovho evanjelia (J 18,13; J 18,19 – 24) ešte pred oficiálnym výsluchom pred veľradou vypočúval Ježiša a podľa Skutkov apoštolov (Sk 4,6) bol aj pri vyšetrovaní Petra a Jána.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. februára 2018.

Annáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/annas