Annamci

Text hesla

Annamci, aj Annamiti — zastarané označenie Vietnamcov žijúcich na morskom pobreží a v delte Mekongu. Názov je odvodený od čínskeho názvu Vietnamu (An-nam – Pacifikovaný juh), ktorý sa už dnes nepoužíva.

Zverejnené v auguste 1999.

Annamci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/annamci