annaberský vápenec

Text hesla

annaberský vápenec — hrubolavicovitý až masívny tmavosivý až čierny vápenec stredného triasu. K typickým skamenelinám annaberského vápenca patria ramenonožce Decurtella decurtata, amonit (→ amonitotvaré) Paraceratites trinodosus, zelená riasa Physoporella pauciforata. Na Slovensku sa vyskytuje vo viacerých pohoriach.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Annaberský vápenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/annabersky-vapenec