annabergit

Text hesla

annabergit, Ni3(AsO4)2 · 8H2O — minerál, hydratovaný arzeničnan nikelnatý. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára prachovité a zemité kôry a povlaky, iba vzácne tvorí ihličkovité kryštály svetlej jablkovozelenej farby. Vyskytuje sa často v oxidačných pásmach rudných ložísk, vzniká rozkladom niklových rúd. Významné náleziská: Annaberg (podľa ktorého je nazvaný) a Richelsdorf (Nemecko), Cobalt v Ontariu (Kanada). Na Slovensku je najznámejšie nálezisko v Dobšinej.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. januára 2017.

Annabergit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/annabergit