ANN

Text hesla

ANN, špan. Agencia Nueva Nicaragua — nikaragujská spravodajská agentúra so sídlom v Manague založená 1979.

Zverejnené v auguste 1999.

ANN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ann