ankylosaury

Text hesla

ankylosaury [gr.], Ankylosauria — skupina vtákopanvých dinosaurov často označovaná ako dinosaury s pancierom. Ich sploštené telo pokrývala pevná mozaika väčších a menších kostených dosák tvoriacich ochranný pancier. Silný pancier pokrýval aj chvost a krátku širokú lebku. Lopatkové pletence chránili dlhé tŕne. Mali krátke a silné končatiny, predné kratšie ako zadné, chránené silnými doskami s kratšími hrotmi. Najznámejším z mnohých rodov ankylosaurov bol Scolosaurus, ktorý žil vo vrchnej kriede Severnej Ameriky, bol asi 4 m dlhý a 1,7 m široký. Mnohé rody sú známe z vrchnej kriedy Ázie (v púšti Gobi v Číne bol opísaný rod Pinacosaurus, ktorý mal na zadnom okraji lebky dva páry nápadných rohov).

Zverejnené v auguste 1999.

Ankylosaury [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ankylosaury