ankóna

Text hesla

ankóna [gr. > lat.] —

1. kameň vyčnievajúci zo steny;

2. pôvodne v antickej architektúre konzola nesúca iónsku, neskôr renesančnú rímsu nad dverami.

Zverejnené v auguste 1999.

Ankóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ankona-0