ankerit

Text hesla

ankerit, Ca(Fe2+,Mg,Mn2+)(CO3)2 — minerál, uhličitan vápenato-železnatý. Kryštalizuje v trigonálnej sústave. Tvorí klencové kryštály alebo zrnité a celistvé agregáty. Je biely, sivý, žltohnedý až hnedý. Vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách, v metamorfovaných a sedimentárnych horninách, niekedy je horninotvorný. V prírode je veľmi rozšírený spoločne s dolomitom alebo so železnými rudami. Významné ložiská: Erzberg v Štajersku (Rakúsko), Traversella (Taliansko), v štáte New York (USA). Na Slovensku kryštály v Rudňanoch, kusový je hojný na ložiskách sideritu v Slovenskom rudohorí. Nazvaný podľa rakúskeho mineralóga Matthiasa Josepha Ankera (*1771, †1843).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Ankerit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ankerit