anjel strážny

Text hesla

anjel strážny — v kresťanstve osobný ochranca cnostného života človeka i ochranca pred nebezpečenstvami.

Zverejnené v auguste 1999.

Anjel strážny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anjel-strazny