Anjel Pána

Text hesla

Anjel Pána, lat. Angelus Domini — modlitba skladajúca sa z troch častí, pripomínajúca zvestovanie Panne Márii, jej súhlas s Božou vôľou a skutočnosť vtelenia. Po každej časti nasleduje modlitba Zdravas a napokon záverečná modlitba.

Zverejnené v auguste 1999.

Anjel Pána [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anjel-pana