anizotropia dreva

Text hesla

anizotropia dreva — rozdielnosť hodnôt fyzikálnych a mechanických vlastností dreva v základných smeroch – tangenciálnom, radiálnom a pozdĺžnom. Je spôsobená makro-, mikro- a submikroskopickou štruktúrou dreva.

Zverejnené v auguste 1999.

Anizotropia dreva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anizotropia-dreva