anis

Text hesla

anis, anisien — geol. spodný stupeň (vek) stredného triasu v alpskom vývoji. Pojem anis bol zavedený 1895; odvodený je od názvu rieky Enže (lat. Anisus) v Rakúsku. Významnými skamenelinami sú riasy z čeľade Dasycladaceae (druh Diplopora amulatussima) a amonit Ceratites trinodosus. Vápence a dolomity anisu (gutensteinské a wettersteinské) sú veľmi rozšírené v Alpách i na Slovensku, v Západných Karpatoch v krížňanskom a chočskom príkrove.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Anis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anis