animatizmus

Text hesla

animatizmus [lat.] — predstavy o zosobnenosti prírody, prírodných živlov a javov vlastné prvotným náboženským formám; všetky predmety sú schopné ožiť.

Zverejnené v auguste 1999.

Animatizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/animatizmus