animalizmus

Text hesla

animalizmus [lat.] — kult uctievania zvierat. Zviera sa chápe (jednotlivo alebo druh) ako zosobnenie numinózneho, božského, ako symbol alebo ako samotné božstvo. Animalizmus sa vyskytuje najmä v pastierskych a loveckých kultúrach a v hinduistickej oblasti (v spojení s kultom mŕtvych, → totemizmus).

Zverejnené v auguste 1999.

Animalizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/animalizmus