anihilácia

Text hesla

anihilácia [lat.] — proces zániku častice a jej antičastice a ich súčasnej premeny na iné častice alebo na kvantá polí. Anihilácia nastáva pri interakcii častice s jej antičasticou. Napr. elektrón a pozitrón pri interakcii zanikajú, pričom sa ich kinetická energia spolu s ich pokojovou hmotnosťou mení na 2 fotóny (kvantá elektromagnetického poľa) s nulovou pokojovou hmotnosťou a s minimálnou energiou 1,02 MeV zodpovedajúcou súčtu pokojových hmotností elektrónu a pozitrónu. Pri interakcii protónu s antiprotónom vznikajú mezóny. V procese anihilácie sa zachovávajú celková energia, hybnosť a moment hybnosti (→ kreácia párov, → ekvivalencia energie a hmotnosti).

Zverejnené v auguste 1999.

Anihilácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anihilacia