ANI

Text hesla

ANI, špan. Agencia Nacional de Informaciones — uruguajská spravodajská agentúra so sídlom v Montevideu.

Zverejnené v auguste 1999.

ANI [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ani-0