angström

Text hesla

angström, zn. Å — staršia jednotka dĺžky nepatriaca do sústavy SI, 1 Å = 10-10 m. Používala sa najmä pri určovaní vzdialeností medzi atómami v kryštáloch alebo vlnovej dĺžky svetla, napr. vzdialenosť medzi atómami sodíka a chlóru v kryštáli kuchynskej soli je približne 2,814 Å, vlnová dĺžka zeleného svetla 5 500 Å. Najbližšou jednotkou angströmu, ktorá patrí do sústavy SI, je nanometer (1 nm = 10-9 m). Nazvaná podľa A. J. Ångströma.

Zverejnené v auguste 1999.

Angström [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angstrom