angorská vlna

Text hesla

angorská vlna, mohérová vlna — vlna zo srsti angorského králika alebo angorskej kozy, veľmi pružná, ľahká, jemná, hrejivá, niekedy až 30 cm dlhá, slabo kučeravá, s hodvábnym leskom. Používa sa na výrobu tkanín, pletenín, klobučníckych výrobkov, plstí a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. apríla 2017.

Angorská vlna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angorska-vlna