ANGOP

Text hesla

ANGOP, port. Agência Angola Press — angolská spravodajská agentúra so sídlom v Luande. Založená 1975.

Zverejnené v auguste 1999.

ANGOP [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angop