anglofónna oblasť

Text hesla

anglofónna oblasť — pomenovanie skupiny krajín (najmä bývalých britských kolónií a závislých území), v ktorých je angličtina úradným jazykom. Z afrických krajín k nej patria napr. Ghana, Libéria, Malawi, Zambia a Zimbabwe, z ázijských napr. India a Filipíny. Napriek tomu, že rozličné etnické skupiny používajú vlastné jazyky a jestvuje úsilie dať im charakter úradných jazykov, plní angličtina v anglofónnej oblasti zjednocovaciu funkciu.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglofónna oblasť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglofonna-oblast