Anglo-Pragobanka

Text hesla

Anglo-Pragobanka — česká obchodná akciová banka. Vznikla 1930 zlúčením Anglo-československej banky (Anglobanky) a Pražskej úvěrnej banky (Pragobanky). Anglobanka bola založená 1922 prevzatím filiálok a klientely bývalej Anglo-rakúskej banky na území ČSR a bola okrem iného poverená úrokovacou a umorovacou službou československých štátnych pôžičiek uzavretých v Spojenom kráľovstve a v USA; československý štát až 1927 získal časť akcií (25 %) a niektoré české priemyselné a finančné skupiny ďalších 50 % akcií. Pragobanka bola založená 1900 premenou Kolínskej úvěrnej banky a prenesením jej sídla do Prahy; zaoberala sa najmä eskontom zmeniek, bankovými obchodmi v spojení s cukrovarmi, obchodmi s tovarom a zakladateľskou činnosťou najmä pri zakladaní podnikov exportného priemyslu; v protiklade k Živnostenskej banke mala preto záujem na nízkom zahraničnom kurze koruny a presadzovala inflačné tendencie v menovej politike; po zlúčení s Anglobankou bola oporou tzv. hradného krídla českej spoločnosti.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. novembra 2016.

Anglo-Pragobanka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglo-pragobanka