Anglo-Iranian Oil Company

Text hesla

Anglo-Iranian Oil Company [englou irejnijen ojl kampni], AIOC — monopolná spoločnosť založená 1909 britským kapitálom na ťažbu iránskej nafty, pôsobila do 1935 ako Anglo-Persian Oil Company (APOC, Anglicko-perzská naftová spoločnosť). Ovládala ťažbu a rafinérie nafty v Abadane, mala mimoriadne vysoké zisky za 2. svet. vojny. R. 1951 bola iránskou vládou znárodnená. R. 1954 získalo kontrolu nad ťažbou Medzinárodné konzorcium pre odbyt iránskej nafty, AIOC pretvorená na British Petroleum Company.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. augusta 2017.

Anglo-Iranian Oil Company [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglo-iranian-oil-company