Anglo-Australian Observatory

Text hesla

Anglo-Australian Observatory [englou óstrelijen obzórvtori] — observatórium v Novom Južnom Walese v pohorí Warrumbungle Range na vrchu Siding Spring založené vládami Austrálie a Spojeného kráľovstva; v plnej prevádzke od 1975. Nachádza sa v areáli observatória Siding Spring Observatory (založené 1964) patriaceho Austrálskej štátnej univerzite. R. 1974 tam bol nainštalovaný ďalekohľad (Anglo-Australian Telescope) s priemerom primárneho zrkadla 3,89 m, ktorý je najväčším optickým ďalekohľadom v Austrálii. Vedecký výskum je zameraný na spektroskopické a fotometrické štúdium hviezd, galaxií a exoplanét. R. 2010 na základe rozhodnutia Spojeného kráľovstva nepodieľať sa ďalej na financovaní a prevádzke observatória je vo vlastníctve Austrálie a bolo premenované na Australian Astronomical Observatory (Austrálske astronomické observatórium).

Text hesla

Anglo-Australian Observatory [englou óstrelijen obzórvtori] — observatórium v Novom Južnom Walese v pohorí Warrumbungle Range na vrchu Siding Spring založené vládami Austrálie a Spojeného kráľovstva; v plnej prevádzke od 1975. Nachádza sa v areáli observatória Siding Spring Observatory (založené 1964) patriaceho Austrálskej štátnej univerzite. R. 1974 tam bol nainštalovaný ďalekohľad (Anglo-Australian Telescope) s priemerom primárneho zrkadla 3,89 m, ktorý je najväčším optickým ďalekohľadom v Austrálii. Vedecký výskum je zameraný na spektroskopické a fotometrické štúdium hviezd, galaxií a exoplanét. R. 2010 na základe rozhodnutia Spojeného kráľovstva nepodieľať sa ďalej na financovaní a prevádzke observatória je vo vlastníctve Austrálie a bolo premenované na Australian Astronomical Observatory (Austrálske astronomické observatórium).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. januára 2017.

citácia

Anglo-Australian Observatory [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglo-australian-observatory