anglo-americká národohospodárska škola

Text hesla

anglo-americká národohospodárska škola — pomenovanie používané na označenie neoklasickej cambridgeskej národohospodárskej školy. Okrem britského ekonóma A. Marshalla a jeho pokračovateľov sa do anglo-americkej národohospodárskej školy zaraďujú aj americký ekonóm J. B. Clark a jeho stúpenci, predstavitelia školy hraničnej produktivity z konca 19. stor. a zo začiatku 20. stor. Príslušníci školy rozpracovali rad teórií (teóriu hraničnej produktivity práce a kapitálu, teóriu klesajúcej produktivity práce a kapitálu, teóriu ekonomickej statiky a dynamiky a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

Anglo-americká národohospodárska škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglo-americka-narodohospodarska-skola