anglia

Text hesla

anglia [podľa vl. m.] — jemné tkané súkno z vlny anglickej ovce (→ anglická vlna), pôvodne dovážané z Anglicka.

Zverejnené v auguste 1999.

Anglia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anglia