Angkór Thom

Text hesla

Angkór Thom — hlavné mesto khmérskeho kráľovstva Angkór rozprestierajúceho sa na severozápade dnešnej Kambodže. Bolo založené kráľom Džajavarmanom VII. (1181 – 1218/19) na mieste bývalého hlavného mesta Jašódharapura, ktoré 1177 vypálili pri vpáde Čamovia. Rozkladalo sa na štvorcovom pôdoryse so stranami dlhými 3 km, obklopené hradbami s mohutnými bránami na prístupových cestách. Objekty boli rozmiestnené symetricky, centrum tvorila buddhistická svätyňa Bajon. Väčšina monumentálnych stavieb bola 1431 zničená Thajčanmi a zarástla tropickou vegetáciou. Odkryté až v 20. stor.; počas bojov 1970 – 78 značná časť opäť silno poškodená. R. 1992 bol Angkór Thom spolu s ďalšími pamiatkami zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO pod názvom Archeologický park Angkór.

Zverejnené v auguste 1999.

Angkór Thom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angkor-thom