angiotenzín

Text hesla

angiotenzín [gr.] — tkanivový peptidový mediátor objavený 1930. Aktívnou substanciou je angiotenzín II, ktorý vzniká v zložitom renínovo-angiotenzínovo-aldosterónovom systéme ako veľmi účinný vazokonstriktor redukujúci prietok krvi kožou, orgánmi, obličkami a koronárnymi cievami; zvyšuje silu kontrakcie a rýchlosť srdca, spôsobuje zvýšenú sekréciu aldosterónu z kôry nadobličiek. Zohráva dôležitú úlohu v patogenéze hypertenzie. Nemá klinické použitie, z farmakologického hľadiska sú významné lieky (napr. kaptopril), ktoré môžu ovplyvniť kardiovaskulárny systém zmenou produkcie alebo pôsobenia angiotenzínu.

Zverejnené v auguste 1999.

Angiotenzín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angiotenzin