angarská flóra

Text hesla

angarská flóra — rastlinná provincia Sibírskej platformy počas karbónu a permu v mladších prvohorách (paleozoikum). Ležala na sever od vtedajšieho rovníkového pásma, mala mierne a vlhké podnebie. Charakteristickým znakom bol vznik sibírskych ložísk kamenného uhlia v perme podmienený rozvojom najmä machorastov rodov Pursongia, Zamiopteris a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Angarská flóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angarska-flora