anex

Text hesla

anex [lat. > angl.] — chem. druh ionexu slúžiaci na výmenu aniónov. Nerozpustný prírodný, resp. syntetický priestorový polymér (polyelektrolyt), ktorý obsahuje funkčné skupiny zásaditého charakteru schopné disociovať vo vodnom roztoku, pričom sa ich anión nahrádza aniónom z roztoku. Napr. \(\mathrm{-N^+R_3OH^{-} +Cl^- \overset{H_2O}{\rightleftharpoons}-N^+R_3Cl^- +OH^-}\) (R je alkyl).

Funkčnými skupinami anexu môžu byť kvartérne amóniové skupiny (silno zásadité anexy), primárne, sekundárne a terciárne aminoskupiny (slabo až stredne zásadité anexy). Anexy sa používajú v chemickej analýze (→ ionexová chromatografia), na úpravu vody do parných kotlov, na odsoľovanie, čistenie a izoláciu rôznych látok.

Zverejnené v auguste 1999.

Anex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anex