aneuploidia

Text hesla

aneuploidia [gr.] — genet. chýbanie alebo nadbytok jedného, prípadne niekoľkých chromozómov v chromozómovom súbore v porovnaní so štandardným počtom chromozómov.

Text hesla

aneuploidia [gr.] — genet. chýbanie alebo nadbytok jedného, prípadne niekoľkých chromozómov v chromozómovom súbore v porovnaní so štandardným počtom chromozómov.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aneuploidia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aneuploidia