aneroid

Text hesla

aneroid [gr.] — prístroj na hrubé meranie atmosférického tlaku využívajúci deformáciu pružných plechových skriniek pôsobením atmosférického tlaku. Deformáciou sa zvláštnym pákovým mechanizmom posúva ručička ukazujúca na ociachovanej stupnici hodnotu atmosférického tlaku.

Zverejnené v auguste 1999.

Aneroid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aneroid