anemograf

Text hesla

anemograf [gr.] — anemometer doplnený registračným zariadením. Na slovenských profesionálnych meteorologických staniciach bol základným prístrojom na meranie rýchlosti a smeru vetra univerzálny anemograf s miskovým rotačným systémom, veternou smerovkou a aerodynamickým indikátorom rýchlosti vetra, ktorý pomocou registračného zariadenia zapisoval okamžitý smer, rýchlosť a priemernú rýchlosť vetra. Po zavedení automatických meteorologických staníc, ktorých súčasťou je anemometer, sa prestal používať (namerané údaje sú vkladané do data-loggeru stanice, ktorý zabezpečuje ich uchovanie, resp. odosielanie na okamžité využitie).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 2. júla 2017.

Anemograf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anemograf