anemo-

Text hesla

anemo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom vietor, vzťahujúci sa na vietor, na pohyb vzduchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Anemo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anemo