anekuména

Text hesla

anekuména [gr.] — neosídlené oblasti a priestory na Zemi. Neovplyvňuje ich činnosť človeka, sú vylúčené z hospodárskej exploatácie. Ide najmä o vysokohorské územia, polárne oblasti, púšte ap. Ich rozloha sa v dôsledku kolonizácie sústavne zmenšuje. Plocha anekumén sa stanovuje na 30,1 mil. km2, čo predstavuje 20-percentný podiel z celkovej plochy súše. Z toho je 17,5 mil. km2 polárnych, 6,7 mil. km2 vertikálnych a 5,9 mil. km2 centrálnych areálov.

Zverejnené v auguste 1999.

Anekuména [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anekumena