Andský spoločný trh

Text hesla

Andský spoločný trh, špan. Mercado Común Andino, angl. Andean Common Market, ANCOM — pásmo voľného obchodu (od 1992) vytvorené signatármi Caracaskej deklarácie (1991) a členskými krajinami Andského paktu (nazývaného podľa kolumbijského mesta, kde prebiehali rokovania, aj Cartagenský pakt), ktorý vznikol 1969 so súhlasom Latinskoamerického združenia voľného obchodu na základe Bogotskej deklarácie (1966). K pôvodným členom paktu patrili Bolívia, Ekvádor, Čile (vystúpilo 1976), Kolumbia a Peru, významný bol vstup Venezuely (1973). Stredobodom záujmu členských krajín bolo urýchlenie ekonomickej integrácie, koordinácia regionálneho priemyselného rozvoja, regulácia zahraničných investícií, vytvorenie spoločného trhu a postupné odstránenie colných prekážok do 1995. Vyvrcholením úsilí zoskupenia andských štátov bol 1996 vznik Andského hospodárskeho spoločenstva.

Zverejnené v auguste 1999.

Andský spoločný trh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andsky-spolocny-trh