Andský spoločný trh

Text hesla

Andský spoločný trh, špan. Mercado Común Andino, angl. Andean Common Market, ANCOM — pásmo voľného obchodu (od 1992) vytvorené signatármi Caracaskej deklarácie (1991) a členskými krajinami Andského paktu (nazývaného podľa kolumbijského mesta, kde prebiehali rokovania, aj Cartagenský pakt), ktorý vznikol 1969 so súhlasom Latinskoamerického združenia voľného obchodu na základe Bogotskej deklarácie (1966). K pôvodným členom paktu patrili Bolívia, Ekvádor, Čile (vystúpilo 1976), Kolumbia a Peru, významný bol vstup Venezuely (1973). Stredobodom záujmu členských krajín bolo urýchlenie ekonomickej integrácie, koordinácia regionálneho priemyselného rozvoja, regulácia zahraničných investícií, vytvorenie spoločného trhu a postupné odstránenie colných prekážok do 1995. Vyvrcholením úsilí zoskupenia andských štátov bol 1996 vznik Andského hospodárskeho spoločenstva.

Text hesla

Andský spoločný trh, špan. Mercado Común Andino, angl. Andean Common Market, ANCOM — pásmo voľného obchodu (od 1992) vytvorené signatármi Caracaskej deklarácie (1991) a členskými krajinami Andského paktu (nazývaného podľa kolumbijského mesta, kde prebiehali rokovania, aj Cartagenský pakt), ktorý vznikol 1969 so súhlasom Latinskoamerického združenia voľného obchodu na základe Bogotskej deklarácie (1966). K pôvodným členom paktu patrili Bolívia, Ekvádor, Čile (vystúpilo 1976), Kolumbia a Peru, významný bol vstup Venezuely (1973). Stredobodom záujmu členských krajín bolo urýchlenie ekonomickej integrácie, koordinácia regionálneho priemyselného rozvoja, regulácia zahraničných investícií, vytvorenie spoločného trhu a postupné odstránenie colných prekážok do 1995. Vyvrcholením úsilí zoskupenia andských štátov bol 1996 vznik Andského hospodárskeho spoločenstva.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Andský spoločný trh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andsky-spolocny-trh