Andské hospodárske spoločenstvo

Text hesla

Andské hospodárske spoločenstvo, špan. Comunidad Andina, angl. Andean Community — regionálne zoskupenie andských štátov usilujúce sa o integráciu v hospodárskej, politickej a kultúrnej oblasti. Vzniklo 1996, nahradilo Andský spoločný trh.

Zverejnené v auguste 1999.

Andské hospodárske spoločenstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andske-hospodarske-spolocenstvo