Andronikos z Rodu

Text hesla

Andronikos z Rodu, 1. stor. pred n. l. — grécky peripatetický filozof pôsobiaci v Alexandrii. Obnovil záujem o Aristotela, ktorý zostal skoro storočie nepovšimnutý. Okolo 70 pred n. l. pripravil ezoterické vydanie Aristotelových spisov. Pri zoraďovaní jednotlivých skúmaní pripísal knihám názvy, ktoré sa neskôr vžili ako ich pomenovania (napr. po Fyzike nasleduje Metafyzika, grécky ta meta ta fysika = to, čo nasleduje za Fyzikou). Písal komentáre k Aristotelovi, Theofrastovi z Eresu a vlastné traktáty o logike.

Zverejnené v auguste 1999.

Andronikos z Rodu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andronikos-z-rodu