Andromedidy

Text hesla

Andromedidy [gr.], Bielidy — meteorický roj pozorovaný medzi 18. a 28. novembrom, pri ktorom bola prvýkrát v histórii zistená genetická súvislosť s kométou. V dráhe periodickej Bielovej kométy sa 27. novembra 1872 vrátil meteorický roj. Jeho radiant ležal v blízkosti hviezdy omega v súhvezdí Andromeda, odtiaľ názov Andromedidy alebo, podľa materskej kométy, Bielidy. Andromedidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 19 km/s. Jednotlivé meteory roja boli pozorované už 1838, 1847 a 1867, ale neporovnateľne viac ich bolo zaznamenaných počas dvoch veľkých dažďov 1872 a 1885. R. 1885 trval dážď 6 hodín a počas jeho trvania, v maxime aktivity, traja pozorovatelia za 4,1 h spozorovali celkove 39-tis. meteorov (Taliansko). Od 1892 úkaz veľmi slabol, pri stretnutí s dráhou roja bolo pozorovaných len niekoľko meteorov, v súčasnosti roj zanikol. V medziplanetárnom priestore určite existujú ďalšie oblaky meteoroidov súvisiacich s Bielovou kométou podobné tým, ktoré vyvolali javy z 1872 a 1885. Poruchovým pôsobením Jupitera sú však v súčasnosti na dráhach nepretínajúcich dráhu Zeme.

Zverejnené v auguste 1999.

Andromedidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andromedidy