Andromacha

Text hesla

Andromacha, gr. Andromaché — v gréckej mytológii manželka trójskeho princa Hektora, vzor milujúcej manželky a starostlivej matky. Veľmi milovala Hektora a pri rozlúčke pred odchodom do boja (v Homérovej Iliade patrí k najkrajším výjavom) ho varovala pred prílišnou odvahou. Po Hektorovej smrti videla a oplakávala aj smrť synčeka Astyanakta (Astyanax). Stala sa otrokyňou Achillovho syna Neoptolema, ktorému porodila syna Molossa.

V Euripidovej tragédii Andromaché čelí nástrahám Neoptolemovej bezdetnej manželky Hermiony. Jedna z najkrajších heroín, Euripidés opätovne zvolil (popri Hekabe, tragédia Hekabé) za titulnú hrdinku Trójanku, nie Grékyňu. Spoločne s Hekabou vystupujú aj v Trójankách (Tróades). Obľúbená aj u dramatikov z obdobia klasicizmu (J. Racine: Andromacha, Andromaque).

Zverejnené v auguste 1999.

Andromacha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andromacha