andro-

Text hesla

andro- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom muž, mužskosť, mužský; vzťahujúci sa na mužov.

Zverejnené v auguste 1999.

Andro- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andro