Andris, Mikuláš

Text hesla

Andris, Mikuláš, 19. 2. 1925 Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín — slovenský právnik a ekonóm. Od 1964 pedagóg na VŠE (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave, od 1991 profesor. Zaoberal sa najmä organizáciou, technológiou a riadením obchodu. Autor vysokoškolských a stredoškolských učebníc a vedeckých článkov (aj v zahraničí). Hlavné diela: Organizácia a riadenie obchodnej činnosti (1978), ASR vnútorného obchodu (1988), Organizácia riadenia obchodných systémov (1990).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. augusta 2017.

Andris, Mikuláš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andris-mikulas