Andrias scheuchzeri

Text hesla

Andrias scheuchzeri [šojce-] — vyhynutý druh mloka z čeľade veľmlokovité (Cryptobranchidae) dlhý vyše 1 m. Andrias scheuchzeri je mladotreťohorným zástupcom skupiny pochádzajúcim z lokality Öhningen (Švajčiarsko). Pôvodne ho 1726 opísal lekár a prírodovedec J. J. Scheuchzer z Zürichu; považoval ho za zvyšok človeka, ktorý zahynul pri potope sveta (Homo diluvii tristis testis – človek, potopy smutný svedok). Až v 19. stor. G. Cuvier zistil, že ide o mloka.

Zverejnené v auguste 1999.

Andrias scheuchzeri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrias-scheuchzeri