Andrejová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Andrejová, Andrijova — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v Nízkych Beskydách, 325 m n. m.; 350 obyvateľov, 85,1 % slovenskej, 6,9 % rusínskej národnosti (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1355 ako Andras Vagasa, 1414 Endreuagasa, 1618 Andreova, 1773 Andrejova, Andrejowa, 1786 Andrejowa, 1808 Andrejova, Ondrejowá, Ondřejowá, v rokoch 1863 – 1902 Andrejova, 1907 – 13 Endrevágása, v roku 1920 Andrejová.

Obec založil šoltýs Andrej s roľníckymi usadlíkmi na prelome 13. a 14. stor. na základe zákupného práva. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica, v 18. stor. patrila Sirmaiovcom. Pravdepodobne už v 14. stor. tam existovala rusínska farnosť. Koncom 15. stor. obec spustošili poľské vojská. V 17. stor. tam bol mlyn, kostol a škola, zakladali sa rybníky. V roku 1711 bola obec vyľudnená a osídlená Rusínmi. V roku 1882 ju postihol ničivý požiar, ktorý zničil aj miestny drevený chrám. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a košikárstvom.

Stavebné pamiatky: neoklasicistický gréckokatolícky Chrám ochrany presv. Bohorodičky (1893, zrekonštruovaný 1906, rozšírený 1929, opravený 1943, 2004 a 2014), kaplnka (1925).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. marca 2023.

Andrejová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrejova