Andrejová

Text hesla

Andrejová, ukrajinsky Andrijova — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v Nízkych Beskydách, 325 m n. m.; 371 obyvateľov, 60,9 % slovenskej, 16,4 % rusínskej, 2,7 % ukrajinskej národnosti (2015). Písomne doložená 1355 ako Andras Vagasa, 1414 Endreuagasa, 1618 Andreova, 1773 Andrejova, Andrejowa, 1786 Andrejowa, 1808 Andrejova, Ondrejowá, Ondřejowá, 1863 – 1902 Andrejova, 1907 – 13 Endrevágása, 1920 Andrejová. Stavebné pamiatky: neoklasicistický gréckokatolícky Chrám ochrany presv. Bohorodičky z 1893, kaplnka z 1925 so zariadením zo staršieho dreveného kostola.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

Andrejová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andrejova