Andovce

Text hesla

Andovce, maďarsky Andód — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na rovine medzi Váhom a Nitrou, 113 m n. m.; 1 417 obyvateľov, 43,9 % slovenskej, 50,1 % maďarskej národnosti (2015). Osídlenie od neolitu. Obec písomne doložená 1421 ako Ondod, 1433 a 1773 Andod, 1786 Andód, 1808 Andód, Ondod, 1863 – 73 Andód, 1877 – 82 Andod, 1888 – 1948 Andód, 1948 Andovce. Archeologické nálezy: sídlisko volútovej a maďarovskej kultúry, sídlisko z rímsko-barbarského obdobia, slovansko-avarské pohrebisko, sídlisko z veľkomoravského obdobia; zaniknutý románsky kostol. Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Rozálie (1741, pôvodne klasicistický, 1858 rozšírený, 1910 neogoticky prefasádovaný, zrekonštruovaný 1970 a 2008), kalvária (1928). Rodisko maďarského básnika a jazykovedca G. Czuczora (pamätná tabuľa z 1875, busta z 1998, pamätná izba z 2002 a socha z 2004).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

Andovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andovce