Andovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Andovce, maďarsky Andód — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji na rovine medzi Váhom a Nitrou, 113 m n. m.; 1 623 obyvateľov, 50,7 % slovenskej, 42,8 % maďarskej národnosti (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1421 ako Ondod, v rokoch 1433 a 1773 Andod, v roku 1786 Andód, 1808 Andód, Ondod, v rokoch 1863 – 73 Andód, 1877 – 82 Andod, 1888 – 1948 Andód, v roku 1948 Andovce.

Obec vznikla na starom slovanskom sídlisku, počas vlády Štefana I. bola kráľovským majetkom, potom patrila rodu Hunovcov-Poznanovcov, neskôr do správy panstva hradu Beckov (Štiborovci). V roku 1431 ju Štibor II. zo Štiboríc daroval prepošstvu v Novom Meste nad Váhom. V 16. stor. patrila Bánfiovcom, od 18. stor. patrila panstvu Šurany. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: osídlenie z neolitu (sídlisko kultúry s lineárnou keramikou), sídliská z bronzovej (maďarovská kultúra) a zo železnej doby, sídlisko z rímsko-barbarského obdobia, slovansko-avarské pohrebisko, sídlisko z veľkomoravského obdobia; zaniknutý románsky kostol.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Rozálie (1741, pôvodne klasicistický, 1858 rozšírený, 1910 neogoticky prefasádovaný, zrekonštruovaný 1970 a 2008), kalvária (1928). Rodisko maďarského básnika a jazykovedca Gergelya Czuczora (pamätná tabuľa z 1875, busta z 1998, pamätná izba z 2002 a socha z 2004).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. marca 2023.

Andovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andovce