ANDINA

Text hesla

ANDINA, špan. Agencia Peruana de Noticias — peruánska spravodajská agentúra so sídlom v Lime založená 1981.

Zverejnené v auguste 1999.

ANDINA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andina