andezín

Text hesla

andezín — minerál, varieta albitu so zvýšeným obsahom vápnika. Kryštalizuje v triklinickej sústave. Vzácne tvorí tabuľkovité kryštály (v andezitoch), obyčajne je zrnitý alebo kusový. Je sivobiely, sivý, zelenastý, žltastý alebo mäsovočervený. Často je horninotvorným minerálom, niekedy i podstatnou súčasťou najmä andezitov. Vyskytuje sa predovšetkým v juhoamerických Andách, podľa ktorých je aj nazvaný, v Nemecku (Bavorsko), Taliansku, Fínsku, USA.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. júla 2017.

Andezín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andezin