ancienita

Text hesla

ancienita [-sije-; fr.] — ekon. obchodno-politická zásada, podľa ktorej sa v zahraničnom obchode udeľujú vývozcom alebo dovozcom príslušné povolenia. Prednostný nárok na udelenie povolenia majú tí, ktorí preukážu, že s daným tovarom už predtým vo vzťahu k zahraničiu obchodovali, a to vo všeobecnosti alebo vo vzťahu k určitej krajine. Význam princípu ancienity stúpa vždy vtedy, keď sa zostrujú obchodno-politické podmienky medzinárodného obchodu. Všeobecne ancienita znamená predchádzajúci stav, na ktorý sa prihliada v obchodnej povoľovacej politike.

Zverejnené v auguste 1999.

Ancienita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ancienita