anchimetamorfóza

Text hesla

anchimetamorfóza [gr.] —

1. slabá premena horniny, keď produkt anchimetamorfózy ešte nemožno označiť ako metamorfovanú horninu. Mineralogické zmeny sú iba nevýrazné, zvyšuje sa napr. stupeň kryštalinity illitu a viac sa mení textúra horniny;

2. v sedimentológii prechodný proces medzi diagenézou a metamorfózou hornín. Prebieha pri teplotách približne 200 °C v hĺbke najčastejšie 2 – 4 km pod zemským povrchom (anchizóna), kde masovo rekryštalizujú ílové minerály a dochádza k vytlačeniu posledných zvyškov neviazanej vody a tekutých živíc.

Zverejnené v auguste 1999.

Anchimetamorfóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anchimetamorfoza